BohaterOn - Włącz historię to ogólnopolska akcja mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego. Uczniowie klas 7 i 8 dzięki materiałom udostępnionym przez organizatorów poznawali okoliczności wybuchu powstania oraz losy jego bohaterów. Następnie własnoręcznie wykonywali dla nich kartki z życzeniami i pozdrowieniami. Udział w akcji ma nie tylko wymiar edukacyjny, lecz jego celem jest również wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie społecznej wrażliwości.