Drukuj
Odsłony: 23156

Statut szkoły,

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 13/2018/2019 Rady Pedagogicznej z dnia 11 września 2018 roku.

WSO,
wyciąg ze Statutu szkoły.

Program profilaktyczno - wychowawczy

na lata 2019 - 2020.

Regulaminy:

świetlicy,

zachowania się w stołówce,

sali gimnastycznej,

sali komputerowej,

oddziałów przedszkolnych,

korzystania z telefonów komórkowych,

pobytu ucznia w szkole,

uczniowski,

salki fitness,

dziennika elektronicznego.

szkolnego wolontariatu,

spacerów i wycieczek,

usługi Microsoft Office 365 dla Uczniów i NauczycieliZałącznik Nr 1 - zgoda przedstawiciela ustawowego,

zasady zdalnego nauczania,

regulamin użyczenia sprzętu komputerowego,

procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,

oświdczenie rodziców dzieci, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z opieki w szkole,

organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) i zdalnym,

oddziałów sportowych.

 

Procedury:

postępowania w sytuacjach zagrożenia,

postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r.