...zajęli się uczniowie klasy VIII...

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „100 POZDROWIEŃ NA 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”, której głównym celem było upamiętnienie jubileuszowej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także promocja regionu oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o Małej Ojczyźnie.

Przedsięwzięcie to zostało włączone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jego założeniem było wysyłanie kartek z pozdrowieniami do innych szkół biorących udział w akcji. Dzięki temu mogliśmy poczuć wspólnotę obchodów święta narodowego, mimo dzielącej nas odległości i mimo tego, że ani uczniowie, ani nauczyciele nigdy się nie spotkali i nie poznali. 

Wypisaniem pocztówek oraz stworzeniem wystawy szkolnej zajęli się uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą.