Nasza szkoła wzięła udział w Akcji Żonkile 2021 upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. We współpracy z p. Agnieszką Janiak-Staszek, pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim zostały przeprowadzone lekcje w klasach 4-8 na temat dziejów ludności żydowskiej w Polsce oraz ich dramatu podczas II wojny światowej. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to zryw o charakterze symbolicznym, ponieważ nie miało ono najmniejszych szans powodzenia. Uczniowie klas 4-6 poznawali losy dziecięcych bohaterów i ich rodzin oglądając film pt. "Będę pisać" w reżyserii Hi-Story. Klasy 7 i 8 obejrzały natomiast film "Muranów - Dzielnica Północna" w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego, w którym w niezwykle nowatorski sposób przedstawiona została historia Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jego mieszkańców. 
Linki do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE

zonkile

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Mimo pracy zdalnej, cały czas realizujemy drugi etap projektu pn. „Tajemnice przyrody”. Każda klasa ma przydzielone zadania tj. porządki i przygotowanie ogrodu do wysiewu, pielęgnacja oraz realizacja zajęć i doświadczeń o tematyce ekologicznej.

W klasie III a zostały przeprowadzone zajęcia na temat:

1. Co zanieczyszcza powietrze? W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń powietrza, źródła zanieczyszczeń. Omówiono skutki zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka.

2. Jak chronić środowisko? Uczniowie poznali działania sprzyjające ochronie środowiska, utrwalili pojęcie recyklingu. Projektowali znaki graficzne promujące tę ochronę.

3. Rozkład śmieci w czasie . Poprzez udział w zajęciach, uczniowie klasy III a dowiedzieli się, ile odpadów produkuje rocznie człowiek, jak długo trwa rozkład poszczególnych odpadów, czym można zastąpić materiały o długim okresie rozkładu, aby chronić środowisko. Wykonali w programie PowerPoint prezentację „Jak długo żyją śmieci?”

4. Środowiska życia ptaków. Uczniowie ustalili charakterystyczne cechy ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ich przystosowania do lotu, poznali środowiska, w jakich żyją i przystosowania w budowie ciała do życia w tych środowiskach, nazwy ptaków zamieszkujących dane środowisko.

W marcu klasa III a założyła w klasie uprawę warzyw w doniczkach. Uczniowie zasadzili korzenie pietruszki, zasiali szczypiorek, bazylię, pietruszkę. Omówiono czynniki warunkujące rozwój roślin. Przez okres pobytu w szkole prowadzono obserwację tych roślin. Objęła ona etap kiełkowania.

Z przyrodą ożywioną dziecko spotyka się codziennie, czyni mimowolne obserwacje zjawisk przyrodniczych. W trakcie planowania zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i spostrzeżenia dzieci aby ukierunkować i usystematyzować ich wiedzę nt. zjawisk pogodowych, wykonano kalendarze pogody. Uczniowie obserwowali przez tydzień pogodę i zapisywali w kalendarzu wyniki obserwacji.

Od 1 kwietnia uczniowie założyli indywidualnie w domach uprawę wybranej rośliny, poznają zasady prawidłowej pielęgnacji, swoje spostrzeżenia i obserwacje dotyczące etapów jej rozwoju przedstawiają w formie wykonanych prac.

skarpetka1

Dzień Kolorowej Skarpetki

szachy

17 marca w naszej szkole celebrowaliśmy Dzień Świętego Patryka. Święto jest szczególnie bliskie wszystkim Irlandczykom, gdyż Św. Patryk był biskupem, apostołem oraz patronem Irlandii, a17 marca to dzień jego śmierci. W Irlandii (i nie tylko) tego dnia wszyscy wkładają zielone ubrania, idą do kościoła, bawią się i jest to dzień wolny od pracy. W dniu dzisiejszym wielu uczniów z naszej szkoły przyłączyło się do zabawy ubierając zielone stroje. Na zajęciach uczniowie zdobywali wiedzę o historii Irlandii, a także brali udział w quizach i zabawach związanych z ww. tematyką.

Obchody te miały na celu budowanie wśród dzieci postawy otwartości na inne kultury, w tym przypadku na kulturę Irlandii, a także promowanie nauki języka angielskiego. Tego dnia korytarze naszej szkoły przybrały irlandzkie kolory. Pojawiły się także tematyczne plakaty, hasła, slogany i irlandzkie symbole, które zostały przygotowane przez uczniów.

Wszystkim uczniom bardzo dziękuję za zaangażowanie, przebrania i świetną zabawę.

Marta Markiewicz

Zbliża się 6 marca – dzień narodzin Patrona naszej Szkoły. Dla uściślenia dodam, że według aktu chrztu, był to dzień 22 marca. 115 rocznica urodzin Bolesława Ścibiorka niech będzie dla każdego okazją do refleksji nad podejściem do nauki. Czy, oprócz pogłębiania wiedzy, wpływa ona na szlachetność naszych czynów, odwagę, głęboki szacunek i chęć pracy dla innych? Nasz Patron był wzorem człowieka, który wiedzę i szerokie zainteresowania łączył z działalnością na rzecz ludzi

– był harcerzem, społecznikiem, konspiratorem i politykiem, ale przede wszystkim był nauczycielem – między innymi naszej Szkoły. Wiele faktów z krótkiego życia Bolesława Ścibiorka przedstawiła Anielka z kl. VII „a” w gawędzie o nim. Gawęda ta jest główną częścią zamieszczonego niżej słuchowiska. Uzupełniają ją piękne recytacje. Wstępem jest wiersz Jerzego Ficowskiego „Kwiaty dla nauczycieli” w refleksyjnym wykonaniu Mai z kl. III „a”. Pointę zaś, którą stanowi odwieczna prawda, że „...nauka, prawość i cnota na szczeble sławy prowadzą...”, przekonująco przedstawia Krystian z kl. VII „a” wierszem Władysława Bełzy „Disce puer”.

Zapraszam na słuchowisko:

"Music: Our Inspiring Corporate by Redafs.com, Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License"

Wkrótce...

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Corocznie nasza szkoła bierze aktywny udział w tym projekcie i innych poszerzających kompetencje programistyczne (Konkurs Bóbr, Code Day i innych).

Ciekawe zajęcia, których celem jest zdobycie kluczowych kompetencji: deklaracja zmiennej, wykorzystanie instrukcji warunkowej, projektowanie pętli programistycznej, a nawet projektowanie funkcji i wykorzystanie metod w kodzie programu.

W tym roku proponujemy dla starszych klas naukę programowania w języku Python. Będziemy realizować projekt CodeCombact grając w Loch Kithgarda (zapytaj nauczyciela o kod klasy).

W klasach IV-V proponuję zabawę w projekcie CodeMonkey realizując zadanie Coding Adventure part I.

Najmłodsze klasy i oddziały zapraszam do programowania w projekcie Code.org wykonując zadanie Artysta/Postać

Konieczne do twórczej nauki i zabawy jest znajomość własnego (szkolnego) konta w usłudze Microsoft 365 (pamiętasz login i hasło?).

Program stanowi propozycję rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną oraz atrakcyjnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności:

  • Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno – ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych.
  • Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).
  • Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 15.30 - 16.30 i czwartki o godz. 15.00 - 16.00 Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci!

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego

pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka

w Konstantynowie Łódzkim

zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”

Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Całkowita wartość projektu : 63 370,06 zł.

Dofinansowanie: 49 831,71 zł.

Pierwszy etap realizacji projektu pn. „Tajemnice przyrody” w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którego zadaniem było utworzenie punktu dydaktycznego na terenie naszej szkoły dobiegł końca.

Celem projektu było zagospodarowanie terenu należącego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim i utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Lekcje w terenie i bezpośredni kontakt uczniów z naturą z całą pewnością będą mieć pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.

Przestrzeń punktu dydaktycznego została podzielona na trzy strefy. Pierwsza wejściowa, w której znajdziemy pojemniki do segregacji zbiórki odpadów oraz tablicę dydaktyczną, co z pewnością wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów. W tej części zostały umieszczone również gry terenowe, które będą służyły utrwalaniu poznanych treści przyrodniczo- ekologicznych, ścieżka sensoryczna, rozmieszczone są tablice tematyczne dotyczące roślin, co ukaże bogactwo roślin kwiatowych, pobudzi zmysły poprzez kolor, zapach i kształt kwiatów, da możliwość obserwacji kwiatów na różnych etapach ich wzrostu. Donice z kwiatami, rabata bylinowa zwabiać będzie owady do zamontowanych budek.

Druga część ogrodu to strefą dydaktyczna, w której najważniejszym miejscem jest zadaszona altana. Tutaj odbywać się zajęcia plenerowe lub dodatkowe, doświadczenia, konkursy, gry i zabawy związane z warunkami atmosferycznymi, zmianą pór roku, w której nasi uczniowie prowadzić będą ciekawe badania, eksperymenty. Wyposażone zostały stanowiska badawcze zaopatrzone w sprzęt do wykonywania doświadczeń, prowadzenia badań i obserwacji, zajęć w terenie. Są to stanowiska do badania powietrza, wody, gleb, a także stanowisko zajmujące się krajobrazem najbliższej okolicy.

Obok znajduje się tablica dydaktyczna „Środowiska życia ptaków”, a także karmniki, budki lęgowe i poidełka dla ptaków. Miejsce to nauczy odpowiedzialności za zwierzęta i rośliny poprzez systematyczną pielęgnację i dokarmianie ptaków zimą.

Trzecia strefa to jest część doświadczalna, w której znajdziemy stację meteorologiczną, dzięki której możliwe będą zajęcia badawcze związane z warunkami atmosferycznymi Strefa dydaktyczna dodatkowo wzbogacona będzie o nasadzenia roślin, które reagują na zmianę pogody. W tej części ogrodu znajdą się drewniane skrzynie, w których zasiane będą zioła np. mięta, melisa lekarska, szałwia, cząber górski itp. jako element ogrodu sensorycznego.

W dalszej części ogrodu jest poletko uprawowe na którym uczniowie będą mogli prowadzić uprawowe doświadczenia i zapisywać je na tablicy. Dzieci uczyć się będą jak powstaje i do czego służy kompost (wykorzystując kompostownik z napowietrzaniem), jak i w jakim celu zbierać, deszczówkę, obserwować wzrost roślin.

Poszczególne strefy ogrodu okala żywopłot, zasadzone zostały drzewa i krzewy, całość uzupełniają kwitnące, kolorowe byliny.

Na zajęciach w ogrodzie, dzieci obserwować będą pogodę, rozpoznawać rośliny i zwierzęta, przeprowadzać różne eksperymenty, doświadczenia i obserwacje. Wspólna praca pomoże rozbudzić zainteresowania dzieci, rozwijać ich świadomość ekologiczną oraz umożliwi im doświadczanie zjawisk fizycznych i przyrodniczych.