Klasa VI b pod opieką wychowawcy Magdaleny Włodarczyk i Anny Zawadzkiej – Tyczkowskiej, wybrała się do Ogrodu Botanicznego, gdzie odbyła się lekcja biologii w terenie: „Jakie to drzewo?”

Uczniowie mieli okazję poznać ciekawostki z życia roślin. Zostali zapoznani z podstawowymi gatunkami rodzimych drzew iglastych i liściastych, obserwowali charakterystyczne cechy roślin nasiennych. Pani przewodnik zapoznała dzieci z zastosowaniem roślin w życiu człowieka oraz ich rolą w przyrodzie. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem piękna Ogrodu Botanicznego!