pod

Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Corocznie nasza szkoła dołącza do miliona organizatorów i uczestników którzy inspirują rozwój kodowania, myślenia obliczeniowego by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje na przyszłość.

W tym roku projekt UE jest realizowany w terminie 9-24 października 2021 roku. W naszej szkole proponujemy na zajęciach dydaktycznych szeroki wachlarz tematów dla programistów. W klasie IV - mBot na drodze publicznej, w klasie V - koncert muzyczny z mBotem, w klasie VI - mBot w zastosowaniach praktycznych (fotokomórka, telebim), w klasie VIII - Moje hobby (witryna www z CSS) i w klasie  VIII - Algebra z Python'em.

Więcej szczegółów w witrynie projektu!

Klasa VI b pod opieką wychowawcy Magdaleny Włodarczyk i Anny Zawadzkiej – Tyczkowskiej, wybrała się do Ogrodu Botanicznego, gdzie odbyła się lekcja biologii w terenie: „Jakie to drzewo?”

Uczniowie mieli okazję poznać ciekawostki z życia roślin. Zostali zapoznani z podstawowymi gatunkami rodzimych drzew iglastych i liściastych, obserwowali charakterystyczne cechy roślin nasiennych. Pani przewodnik zapoznała dzieci z zastosowaniem roślin w życiu człowieka oraz ich rolą w przyrodzie. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem piękna Ogrodu Botanicznego! 

sam

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Mamy ostatnie dni kalendarzowej wiosny. Co dzieje się w przyrodzie? Jaką mamy pogodę? Analiza tych zagadnień zachęciła uczniów klasy III a do sięgniecia po marcowe kalendarze pogody, które wykonali realizując projekt Tajemnice przyrody. Zapisane w nich wyniki oberwacji stały się cennym źródłem ciekawych informacji i posłużyły do licznych obliczeń i porównań. Poniżej prezentujemy barwne kalendarze uczniów.

Grażyna Napieralska

Konkurs to kolejna aktywność w ramach programu edukacyjnego "Działaj z imPETem", w którym uczestniczy nasza placówka. Zachęcamy was i waszych rodziców oraz znajomych i przyjaciół szkoły do oddania głosu na naszą szkołę.

Głosowanie: 14.05.2021 r. od godz. 12:00 do 30.05.2021 r. do godz. 12:00

Na prace konkursowe zamieszczone w Galerii prowadzone jest głosowanie internautów, zgodnie z terminami podanymi powyżej, gdzie każdy głos odpowiada jednemu punktowi.

Zasady Głosowania

  1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie jeden głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia

2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

Link do naszej pracy: https://dzialajzimpetem.pl/konkurs-dla-szkol/praca/?praca=70

Pod koniec kwietnia w związku z realizacją zajęć o tematyce ekologicznej, uczniowie klasy 1b przystąpili do konkursu plastyczno-technicznego Ekoludek- zadanie: wykonanie Ekoludka z surowców wtórnych.

Ekoludki wyróżniały się pomysłowością, zaskoczyły różnorodnością użytych materiałów a także pełnioną funkcją użytkową.

I miejsce : Szymon, Filip, Jurek, Anita, Kuba H.

II miejsce : Michał, Ignaś, Marcel, Wojtek

III miejsce : Kalina, Dominik, Oliwia, Michalina, Kuba K.

 

Marice dziękuję za piękny plakat na Dzień Ziemi :)

Dziękuję za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratuluję!!!

Iwona Dębowska

Nasza szkoła wzięła udział w Akcji Żonkile 2021 upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. We współpracy z p. Agnieszką Janiak-Staszek, pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim zostały przeprowadzone lekcje w klasach 4-8 na temat dziejów ludności żydowskiej w Polsce oraz ich dramatu podczas II wojny światowej. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to zryw o charakterze symbolicznym, ponieważ nie miało ono najmniejszych szans powodzenia. Uczniowie klas 4-6 poznawali losy dziecięcych bohaterów i ich rodzin oglądając film pt. "Będę pisać" w reżyserii Hi-Story. Klasy 7 i 8 obejrzały natomiast film "Muranów - Dzielnica Północna" w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego, w którym w niezwykle nowatorski sposób przedstawiona została historia Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jego mieszkańców. 
Linki do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE

zonkile

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Mimo pracy zdalnej, cały czas realizujemy drugi etap projektu pn. „Tajemnice przyrody”. Każda klasa ma przydzielone zadania tj. porządki i przygotowanie ogrodu do wysiewu, pielęgnacja oraz realizacja zajęć i doświadczeń o tematyce ekologicznej.

W klasie III a zostały przeprowadzone zajęcia na temat:

1. Co zanieczyszcza powietrze? W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń powietrza, źródła zanieczyszczeń. Omówiono skutki zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka.

2. Jak chronić środowisko? Uczniowie poznali działania sprzyjające ochronie środowiska, utrwalili pojęcie recyklingu. Projektowali znaki graficzne promujące tę ochronę.

3. Rozkład śmieci w czasie . Poprzez udział w zajęciach, uczniowie klasy III a dowiedzieli się, ile odpadów produkuje rocznie człowiek, jak długo trwa rozkład poszczególnych odpadów, czym można zastąpić materiały o długim okresie rozkładu, aby chronić środowisko. Wykonali w programie PowerPoint prezentację „Jak długo żyją śmieci?”

4. Środowiska życia ptaków. Uczniowie ustalili charakterystyczne cechy ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ich przystosowania do lotu, poznali środowiska, w jakich żyją i przystosowania w budowie ciała do życia w tych środowiskach, nazwy ptaków zamieszkujących dane środowisko.

W marcu klasa III a założyła w klasie uprawę warzyw w doniczkach. Uczniowie zasadzili korzenie pietruszki, zasiali szczypiorek, bazylię, pietruszkę. Omówiono czynniki warunkujące rozwój roślin. Przez okres pobytu w szkole prowadzono obserwację tych roślin. Objęła ona etap kiełkowania.

Z przyrodą ożywioną dziecko spotyka się codziennie, czyni mimowolne obserwacje zjawisk przyrodniczych. W trakcie planowania zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i spostrzeżenia dzieci aby ukierunkować i usystematyzować ich wiedzę nt. zjawisk pogodowych, wykonano kalendarze pogody. Uczniowie obserwowali przez tydzień pogodę i zapisywali w kalendarzu wyniki obserwacji.

Od 1 kwietnia uczniowie założyli indywidualnie w domach uprawę wybranej rośliny, poznają zasady prawidłowej pielęgnacji, swoje spostrzeżenia i obserwacje dotyczące etapów jej rozwoju przedstawiają w formie wykonanych prac.

skarpetka1