Uczniowie klasy ósmej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, p. Sylwestra Karpisza wzięli udział w Międzyszkolnych warsztatach strzeleckich i zajęciach patriotyczno-obronnych w 83. rocznicę walk oddziałów Armii "Łódź'' , na strzelnicy klubu Sportowego "Społem'' w Łodzi przy ul. Północnej 36. Zajęcia te odbyły się w ramach Projektu Edukacji Patriotycznej pt.: "Łódzkie, Pabianickie i Konstantynowskie Orlęta Spadkobiercy Niepodległości"  Regionalna Edukacja Historyczna i Wychowanie Patriotyczne - Obronne Łódzkiej Młodzieży Szkolnej, Oparte na Łódzkich Tradycjach Walk o Niepodległość Polski. Organizatorami projektu są: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (WODN) w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych (MTN) w Łodzi i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW) w Łodzi oraz Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin (ZLPiIR) w Łodzi i Zarząd Stowarzyszenia Upamiętniania Armii "Łódź'' (SUAŁ) w Łodzi.
Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty.

Uczniowie strzelali z karabinka pneumatycznego za co cała drużyna szkolna otrzymała dyplom uczestnictwa w warsztatach. Ponadto zostali zapoznani z bronią strzelecką i wyposażeniem żołnierzy WOT, Straży Granicznej oraz wyposażeniem ratownika medycznego Wojska Polskiego.

W związku z 83 rocznicą walk oddziałów Armii "Łódź" uczniowie poznali jej historię i wzięli udział w uroczystości patriotycznej przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii "Łódź". Głównym koordynatorem przedsięwzięcia był dr T.Z.Bogalecki, konsultant Centrum Rozwoju Edukacji w Łodzi , autor książki Żołnierze Armii "Łódź". Chwała i pamięć.