290588603 560797378737683 2244342277630031446 nW tym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone były zajęcia z innowacji pedagogicznej w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt realizowaliśmy od października 2020r. do maja 2021r. Koordynatorem, ale także realizatorem innowacji była Joanna Gawłowska- klasa 1a

Nauczyciele biorący udział w realizacji innowacji to: Pani Karolina Stanisławska – klasa 1b oraz Pani Magdalena Skalska -klasa 1c. Celem projektu było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii i szacunku. Realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w październiku i trwała do końca maja. Projekt podzielony był na cztery moduły, które zawierały zadania o różnej tematyce.

W ramach modułu I – „W krainie muz” zrealizowaliśmy 5 zadań

 • Spotkania z muzyką
 • Tanecznym krokiem
 • Z wizytą w teatrze
 • W Galerii Sztuki.
 • Sztuka współczesna

W ramach modułu II – „Piękno regionu” udało nam się zrealizować 5 zadań.:

 • Dzień wspomnień i zadumy
 • Do hymnu!
 • Warsztaty ludowe
 • Pejzaże Polski
 • Piękno tradycji 

W ramach modułu III – „Kocham, lubię, szanuję” zrealizowaliśmy 5 zadań:

 • Kodeks dobrego zachowania
 • Siła bajek
 • Zaświeć na niebiesko
 • Savoir vivre przy stole
 • Kochamy Babcie i Dziadka

W ramach IV modułu „ Kultury świata” zrealizowaliśmy 5 zadań :

 • Chińskie wachlarze.
 • Zabawy z piłką
 • Olimpiada Sportowa
 • Egipski szyfr
 • Chiński smok

Realizowane zadania wzmocniły poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz wzmocniły poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem projektu było również kształtowanie empatii i szacunku. Na zakończenie otrzymaliśmy podziękowania za przeprowadzenie innowacji w ramach projektu. Zdobyliśmy certyfikat dla szkoły, ale także dla nauczycieli i klas biorących aktywny udział w programie edukacyjnym.

                                                                                                          Joanna Gawłowska