Klub szachowy ,,Szachownica” powstał w oparciu o potrzebę rozwijania zainteresowań uczniów, a także stymulowania rozwoju poznawczego. W zajęciach, które były realizowane od października 2021 r. do czerwca 2021 r. uczestniczyło blisko 60 uczniów z klas 0 - 3. Celem głównym realizowanych zajęć była popularyzacja szachów, jako efektywnej formy spędzania czasu wolnego oraz zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi. Natomiast celem nadrzędnym była oczywiście świetna zabawa i miło spędzony czas :). Uczniowie z radością uczestniczyli w zajęciach ćwicząc m.in. pamięć, uwagę i umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Podczas rozgrywania partii podstawowych kształtowały wolę walki i zwycięstwa z zachowaniem zasad fair – play. Przy czym nawiązywały i utrzymywały przyjacielskie kontakty z rówieśnikami oraz nauczycielami, które będziemy pielęgnować przez najbliższe lata :)

Serdecznie dziękujemy naszej ,,Szachowej rodzince” za ogromne zaangażowanie w zajęcia oraz uśmiech, który motywował wszystkich do rozwijania pasji!!!