Klasa II c zakończyła swoją przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym ,,Emocja”. Projekt w bardzo ciekawy sposób przeniósł nas do Krainy Kreatywności, Krainy Wyobraźni, Krainy Mocy Słów oraz Krainy Empatii, gdzie poszerzaliśmy swoje umiejętności społeczne i wspólnie przełamywaliśmy bariery. Dzięki realizacji wielu kreatywnych działań z powodzeniem wprowadzono uczniów w świat wartości, rozbudzono w dzieciach wiarę w siebie oraz własne możliwości, a także zintegrowano środowisko rówieśnicze. Warto zaznaczyć , że wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie i chęć realizacji wspólnych działań!!! :)