W imieniu Organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim

Darczyńcom, Sponsorom, Wolontariuszom i Partnerom, którzy wsparli inicjatywę – Piknik Charytatywny dla Miłoszka

w dniu 07.05.2022 r., który odbył się na terenie naszej szkoły.

Podziękowania niech przyjmą również Wszyscy,

którzy w tym dniu odwiedzili stoiska i finansowo wsparli Miłoszka.

Dzięki Waszemu wsparciu na leczenie Miłoszka udało się zebrać kwotę w wysokości 22 319,13 zł.