Zapraszamy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła przystępuje do nowego projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nasz szkolny projekt pt „Akademia Kompetencji Językowych IT” o wartości 170 724,00 umożliwi naszym uczniom darmowy, dwutygodniowy wyjazd do Grecji we wrześniu 2022. Celem mobilności uczniów jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się oraz przełamanie barier komunikacyjnych w porozumiewaniu się w języku obcym. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas 6-8, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowani do udziału w programie. 

Koordynator projektu-Marta Markiewicz