Podziękowanie

dla

RODZICÓW I UCZNIÓW

Za zbiórkę dla rodziny ze Szlachetnej Paczki, przekazanie artykułów spożywczych, chemicznych, pielęgnacyjnych, papierniczych. Dzięki Państwa pomocy rodzina otrzymała wszystkie urządzenia i przedmioty niezbędne w pierwszej kolejności do ich życia (min. dwa grzejniki, łóżko oraz garnki).

Dziękujemy za wyraz dobroci, chęć niesienia pomocy i wielkie serce.

https://youtu.be/hweOFPji7bI

Opiekunowie Wolontariatu