Międzynarodowy projekt ,,Emocja” kształtuje postawy społeczne wśród dzieci, integruje zespół klasowy oraz wdraża do podstawowych emocji tj. empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Uczniowie klasy II c podczas realizacji modułu 1 – Kreatywność oraz modułu 2 – Wyobraźnia rozbudzały fantazję, wzmacniały wiarę we własne możliwości, a przede wszystkie czerpały radość ze wspólnej zabawy. Wspólnie wysłuchaliśmy opowiadania ,,Wyobraźnia” i podjęliśmy rozmowę na temat, w jaki sposób wyobraźnia pomaga nam i co kojarzy nam się ze słowem wyobraźnia? Wzięliśmy udział w zabawie połączonej z improwizacją ruchową ,,Kulka” oraz ,, Czarodziejski balonik”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia ,,Balon” z wykorzystaniem aplikacji ,,Quiver”. Stałym elementem realizacji projektu są również spotkania w kąciku emocji, gdzie uczniowie zaznaczają towarzyszące im emocje na ,,Termometrze uczuć” oraz dzielą się swoimi odczuciami, umieszczając je w ,,Słoiku złości” i ,,Słoiku radości”. Wkrótce czas na rozpoczęcie kolejnych ciekawych zadań z modułu 3 - Kraina Mocy Słów.