W poniedziałek i wtorek klasy pierwsze oraz drugie wybrały się na wycieczkę do kina Cinema City w Manufakturze, na film przyrodniczy 3D pt. „Pod taflą oceanu”. Seans poprzedzony został wykład zatytułowanym ,,Wędrówka kropelki wody”, który poszerzył wiedzę z zakresu ekologii i przyrody. Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana i zorganizowana stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dzieci, a zarazem dostarcza nowych doświadczeń. Celem wycieczki była integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i środkach transportu oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Film oraz prelekcje dostarczyły dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji :)