28 września 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022. W głosowaniu uczestniczyli uczniowie klas III-VIII.

Największą liczbę głosów - 113 - uzyskała Aleksandra Żak, która tym samym obejmuje stanowisko Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Pozostałe kandydatki otrzymały kolejno: Angelika Grabowska 100 głosów i Dagmara Nowicka 81 głosów.

Serdecznie Gratulujemy, dziękujemy wszystkim kandydatkom za udział i życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz naszej szkoły!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego