Drukuj
Odsłony: 112

W roku szkolnym 2021/2022 klasa II c przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego ,,Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie i własne możliwości oraz aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Moduł pierwszy przenosi Nas do Krainy Kreatywności, a pierwsze doświadczenia połączyliśmy z Międzynarodowym Dniem Głuchych i Języka Migowego, który przypada na ostatnią niedzielę września. Nasza dzisiejsza lekcja rozpoczęła się od wykonania karty aktywności do kodowania. Podczas debaty uczniowie starali się znaleźć znaczenie odkodowanego hasła PJM – polski język migowy. Następnie przeprowadzono rozmowę z dziećmi na temat niepełnosprawności i empatii. Wspólnie znaleźliśmy odpowiedź na pytania: Co to jest język migowy?, Kto posługuje się tym językiem?. Rozmawialiśmy o tym, czy należy być miłym i odnosić się z szacunkiem do każdego, bez względu na jego niepełnosprawność, inny kolor włosów czy skóry. Finałową częścią lekcji była nauka grzecznych słów w polskim języku migowym.