Podczas zajęć terenowych w łódzkim Ogrodzie Zoologicznym siódmoklasiści zapoznali się z różnorodnością kręgowców. Dowiedzieli się czym są gatunki inwazyjne i dlaczego są zagrożeniem dla fauny lokalnej. Przyjrzeli się rysiowi i żbikowi – zagrożonym kotowatym polskich lasów oraz żubrowi, który jest największym ssakiem Polski i Europy. W Akwarium i w Wiwarium uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi przedstawicielami ryb, płazów i gadów. W trakcie lekcji młodzież poznała charakterystyczne cechy tych zwierząt - budowę zewnętrzną, przystosowanie do środowiska, sposoby rozmnażania i zdobywania pożywienia. Uzyskała odpowiedzi na pytania dlaczego i w jaki sposób chronimy ryby, płazy i gady. Lekcja została przyjęta przez uczniów z entuzjazmem i cieszyła się dużym zainteresowaniem.