Od 14.09.2021r. kontynuujemy w naszej szkole projekt Gramy w Ręczną dla klas I-III Program stanowi propozycję atrakcyjnego i zdrowego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności:

  • Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno – ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych.
  • Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).
  • Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 15.30 - 16.30 i czwartki o godz. 15.00 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci!

reczna1