Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się na terenie szkoły

w dniu 1 września 2021 r.

Dla klas II-III oraz V- VIII rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w klasach z wychowawcą

kl. II-III – godz. 9.00

kl. V-VI – godz.10.00

kl. VII-VIII – godz. 8.00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I i klas IV odbędzie się w sali gimnastycznej

kl. I – godz. 9.00

kl. IV – godz. 10.30

Oddziały przedszkolne – godz. 11.30

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej może wziąć udział jeden rodzic dziecka, w pozostałych klasach tylko uczniowie. Po uroczystości odbędą się spotkania organizacyjne z wychowawcą w przydzielonych klasach.

Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych (korytarz, sala gimnastyczna) obowiązują maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk. Uczeń z objawami infekcji lub mający bezpośredni kontakt z osobą chorą, mająca objawy COVID – 19 podlegającą kwarantannie, nie może uczęszczać do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r. ( link tutaj)

Przydział sal w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

I a - sala nr 1

I b - sala nr 2

I c - sala nr 17

II a - sala nr 14

II b - sala nr 18

II c – sala nr 12

III a - sala nr 16

III b - sala nr 15

III c - sala nr 14

IV a - sala nr 26

IV b - sala nr 23

IV c – sala nr 25

V a - sala nr 11

V b - sala nr 21

VI a - sala nr 24

VI b – sala nr 27

VII - sala nr 25

VIII a - sala nr 28

VIII b - sala nr 22

Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r.