W dniu 09.07.2021 roku (piątek) w godzinach 9:00-15:00 serdecznie zapraszamy absolwentów klas ósmych po odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.