Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

 

W ramach projektu „ Tajemnice przyrody” uczniowie z klasy z 3 b omówili następujące bloki tematyczne :

1.Przyroda i jej żywioły

2.Woda i jej właściwości

3. Życie roślin i zwierząt

Zajęcia przeprowadzone były klasie oraz podczas zajęć koła przyrodniczego. Podczas omawiania tematów uczniowie sami wykonywali doświadczenia oraz obserwowali zjawiska występujące w przyrodzie. Uczniowie zakładali hodowlę roślin, ogródki przydomowe oraz prowadzili obserwacje podczas zajęć zdalnych. Uczniowie korzystali z przyrządów do obserwacji środowiska, notowali najważniejsze informacje oraz korzystali z ogrodu dydaktycznego. W ramach projektu najmłodsi przyrodniczy zdobyli niezbędną wiedzę oraz wzięli udział w szkolnym konkursie przyrodniczym.

Joanna Gawłowska