Gratulujemy!

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Na początku czerwca odbył się szkolny konkurs przyrodniczy pod hasłem „Tajemnice przyrody”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3  i obejmował zagadnienia omawiane na lekcjach, zajęciach plenerowych, wycieczkach i wyjściach edukacyjnych. Po wnikliwej analizie testów sprawdzających zdobytą wiedzę, wyłoniliśmy następujących zwycięzców:

Kl. 1 I  Karolina Kania,  II Aleksander Kadaj, Barańska Kalina,  III Diana Bukowska

Kl.2  I Zuzanna Czerwińska, Maria Kotus, Małgosia Szymańska,  II Emilia Frankowska,  III Lena Brzemińska

Kl. 3  I Natalia Cybulska, Tola Pyskło,  II Aleksander Prociów,  III Kacper Jaszczuk

Serdecznie gratulujemy !

J.Gawłowska, M.Wilk