Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do klasy pierwszej oddziału sportowego (poniżej, w tym artykule).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów do klasy pierwszej oddziału sportowego, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 17 do 18 czerwca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej