4 czerwca 2021 r. ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie szkoły oraz w formie zdalnego nauczania.