W dniach  25, 26, 27 maja 2021 r. ( wtorek, środa, czwartek) na terenie szkoły odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie szkoły oraz w formie zdalnego nauczania.