Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
zrealizowanego w ramach konkursu WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 1b realizowali projekt edukacyjny ,,Tajemnice przyrody". Projekt ten obejmował zestaw działań mających na celu rozwijanie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów. Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole, jak i podczas nauki zdalnej w klasie 1b zrealizowane zostały tematy dotyczące m. in.:

  • zanieczyszczenia środowiska naturalnego – podczas zajęć uczniowie podjęli próbę zdefiniowania pojęcia „zanieczyszczenie”, dowiedzieli się w jaki sposób człowiek bezpośrednio wpływa na zanieczyszczenie środowiska

  • sposobów ochrony przyrody , dbałości o nią - 10 kroków, które możesz zrobić dla Ziemi- uczniowie klasy 1b podczas realizacji tego zagadnienia przedstawiali mnóstwo pomysłów dbania o planetę, które następnie szczegółowo zostały omówione

  • segregacji odpadów oraz recyklingu – uczniowie wypowiadali się na temat konieczności segregowania śmieci , utrwalili zasady segregacji oraz przeznaczenie pojemników na odpady. Doskonałą formą utrwalenia zdobytej wiedzy była nauka piosenki Świat w naszych rękach, którą uczniowie wykonywali z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem :).

Został również zorganizowany klasowy konkurs plastyczno-techniczny pt. Ekoludek. Celem konkursu było m. in. propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu, doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci.

Filmy edukacyjne( m. in. Chroń przyrodę, Dzień Ziemi oraz Drużyna Wróżki Odpadusi pt. Akcja segregacja) ,prace plastyczne, działania podejmowane przez uczniów ( założenie hodowli fasoli) były dodatkowym elementem, niewątpliwie wpływającym na atrakcyjność zajęć . W realizację zagadnień projektu „ Tajemnice przyrody” wpisują się również klasowe obchody „Światowego Dnia Ziemi” , które odbyły się 22 kwietnia. W tym dniu uczniowie zasiedli do komputerów w zielonych strojach. Podczas zajęć przypomnieliśmy sobie, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas! Ziemia jest naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.

Iwona Dębowska