Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do klasy pierwszej oddziału sportowego ( w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule).

W dniu 19 maja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, do klasy pierwszej oddziału sportowego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 20 do 21 maja potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych podane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 14 do 15 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

 1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

 • wypełniony dokument należy zapakować do koperty,

 • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,

 • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych nie zostały umieszczone dzieci, które kontynuują naukę w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci z rejonu szkoły (kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych). Po złożeniu oświadczenia woli w terminie od 14 do 15 kwietnia, dzieci te zostaną przyjęte na podstawie złożonego zgłoszenia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego, zostaną podane do publicznej wiadomości po przeprowadzeniu prób sprawności fizycznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.

W związku ze zmianami, jakie następują w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25.03. 2020 r. zmianie ulega termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I oddziału sportowego odbędą się 15 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły.

Terminy rekrutacji

Od dnia 26 marca 2020 r. obowiązują nowe terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas I i klasy I oddziału sportowego (nowe treminy rekrutacji są dostepne na stronie interentowej szkoły).

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać:

 1. Zeskanowane lub sfotografowane dokumenty przesłać na adres e- mail szkoły: sekretariat@sp2konstantynow.pl
 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:
 • wypełnione dokumenty należy zapakować do koperty,
 • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,
 • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I odziału sportowego, będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej. W przypadku jakichkolwiek braków, błędów lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy, będzie można skorygować je po zakończeniu kwarantanny społecznej i otwarciu szkoły.

Wnioski złożone dotychczas w wersji papierowej podlegają weryfikacji formalnej w procesie rekrutacji.

Komplet formularzy rekrutacyjnych - 1 MB

Terminy rekrutacji

Szanowni Rodzice!

Od 23 marca 2020 roku nasza szkoła uruchamia na Platformie e-learning zdalne nauczanie, które umożliwi w tak trudnym okresie kontynuację nauki. Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasz zespół specjalistów stworzył na tejże platformie edukacyjnej pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pedagog, psycholog i inni specjaliści będą służyli wsparciem i poradą dzięki aktywności Modułu Chat, który umożliwi komunikowanie się w czasie rzeczywistym. Zadawać pytania i rozmawiać z psychologiem lub pedagogiem będzie można na Forum aktualności w trybie offline, a w wyjątkowych sytuacjach zawsze można będzie umówić się na konsultacje telefoniczne.

W kategorii „Świetlica” na naszych uczniów czekał będzie zestaw opracowanych zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwolą wypełnić czas i wpłyną pozytywnie na efektywne uczenie.

Mirosława Marszałek

Informujemy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych ogólnych i do klasy sportowej o profilu pływackim na rok szkolny 2020/2021 zostaje zawieszona. Wnioski nie będą wydawane ani przyjmowane.

Wnioski będzie można ponownie pobierać i składać od dnia 26 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

Nowe terminy rekrutacji.

Zobacz obraz źródłowy

 Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.

W.Lindenberg

Podziękowanie dla Rady Rodziców 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim składa słowa uznania dla Rady Rodziców za pełną serca pracę i osobiste zaangażowanie na rzecz szkoły. Dzięki Państwa wsparciu udało się nam w tym półroczu zrealizować wiele założonych celów, takich jak:

 • zakup nagłośnienia do hali sportowej
 • finansowanie nagród za udział w konkursach szkolnych
 • finansowanie materiałów na wykonanie dekoracji świątecznej
 • finansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe
 • finansowanie pomocy dydaktycznych
 • organizacja pikniku rodzinnego

  Dziękujemy Państwu za kreowanie pozytywnych przemian w naszej placówce. Po raz kolejny doświadczamy dużego wsparcia ze strony Rady Rodziców naszej szkoły, która dzięki swoim inicjatywom i ogromnemu zaangażowaniu jest prawdziwym Partnerem naszej szkoły. Liczymy na Państwa dalszą, równie ofiarną pomoc w drugim półroczy 2019/2020r.

            Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty umieszczając dopisek:

„Darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa”

Nr konta Rady Rodziców: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470

Możesz zapomnieć o tradycyjnym dokumencie!

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl).

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jet bezpłatne! Więcej informacji w artykule mLegitymacja - procedury.

Lilianna Klimas, ucz. kl. Va otrzymała wyróżnienie w konkursie zrealizowanym przez Województwo Łódzkie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Główną ideą konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie zagadnień związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach tematycznych: „Drugie życie odpadu" oraz "Walczymy ze smogiem". W pierwszej kategorii uczestnicy konkursu musieli wykonać trójwymiarową instalację z odpadów nadających się do recyklingu, w drugiej, dotyczącej walki ze smogiem, trzeba było przygotować atrakcyjny plakat lub ulotkę.

Lilianna wykazała się kreatywnością w I kategorii, a wykonana przez nią praca i film zostały włączone w zrealizowany film edukacyjny, który posłuży uświadamianiu młodzieży i dorosłych na różnego rodzaju prezentacjach i szkoleniach dotyczących ochrony środowiska. Za swoją pracę otrzymała atrakcyjne nagrody edukacyjne.

W konkursie wzięło udział także 11 innych uczniów szkoły, którym również należą się gratulacje za krzewienie idei ekologicznych.. Nie zajęli punktowanego miejsca, bo konkurencja była ogromna – ponad tysiąc nadesłanych prac. Jednak wszyscy uczestnicy zostali docenieni przez organizatorów, wzięli udział w gali finałowej i mieli możliwość zwiedzania EC1 w Łodzi.

Gratulacje!!!

W zawodach, które odbyły się 13 listopada 2019 r. w hali sportowej MOSiR w Zgierzu udział wzięli zwycięzcy powiatów zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego i pabianickiego. Powiat pabianicki reprezentował zespół z naszej szkoły w składzie: Julian Cybulski, Bartłomiej Dąbrowski, Aleksander Drabent, Michał Kolba, Seweryn Lizak, Daniel Maciaszczyk, Aleksander Markiewicz, Szymon Żurawski, Kacper Dymowski, Dominik Grzelczak.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłkę ręczną chłopców po zaciętej rywalizacji zakończyliśmy turniej na trzecim miejscu. Do Finału Wojewódzkiego awansował zespół z Poddębic.