Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych podane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 14 do 15 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

  1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

  • wypełniony dokument należy zapakować do koperty,

  • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,

  • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych nie zostały umieszczone dzieci, które kontynuują naukę w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci z rejonu szkoły (kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych). Po złożeniu oświadczenia woli w terminie od 14 do 15 kwietnia, dzieci te zostaną przyjęte na podstawie złożonego zgłoszenia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego, zostaną podane do publicznej wiadomości po przeprowadzeniu prób sprawności fizycznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.