W związku ze zmianami, jakie następują w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25.03. 2020 r. zmianie ulega termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I oddziału sportowego odbędą się 15 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły.

Terminy rekrutacji