Dzięki odważnej postawie...

Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyj zdrowo” 2021 odbywał się w formie on- line.

Uczniowie klasy VI b nagrali film zatytułowany „Pokusa”, w którym głowni bohaterowie popadają w różne uzależnienia. Bardzo szybko przekonują się, że na każdym kroku czyhają na nich pokusy- papierosy, alkohol, narkotyki, którym bardzo łatwo ulec. Dodatkowo film uświadamia, że młodzież coraz częściej zatraca się w cyberprzestrzeni i nie potrafi rozgraniczyć świata wirtualnego od rzeczywistości.

Na szczęście w końcowej scenie osoby uzależnione pokonują swoje słabości i zrywają więzy z uzależnieniami. Dzięki odważnej postawie stają się znowu wolne i szczęśliwe.

Nasz film zdobył I miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy IV- VI.

Serdecznie gratuluję!!!

fizykaJanina Jakubowska

Gratuluję!

Miło mi poinformować, że Lilianna Klimas uczennica klasy VI została laureatką VIII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Infosukces – poziom podstawowy” organizowanego przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W etapie szkolnym Lila wykonała projekt w języku Scratch na temat COVID-19. Technika programistyczna zastosowana w projekcie i jego wartość merytoryczna zapewniła awans do finału. Rozgrywka finałowa składała się z dwóch części. Pierwsza cześć polegała na rozwiązaniu trudnego testu wiedzy ogólnej z informatyki. Parę godzin później, najlepsi finaliści, rozwiązywali zadanie programistyczne w języku Scratch, programując grę na podobieństwo klasycznej platformówki Tower Defense.

Gratuluję Lila. Zaprezentowałaś rozległą wiedzę daleko poza zakres podstawy programowej i niezwykłą pracowitość. Myślę, że to nie koniec Twoich szukcesów - nie tylko informatycznych!

To kolejny sukces informatyczny w naszej szkole, po bardzo dobrym występie naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr".

Więcej informacji można znaleść w witrynie konkursu.

3wielkanocna

dd podziekowanie

W Ogólnopolskim Konkursie Eko – Planeta wzięło udział 8 uczniów z naszej szkoły w dwóch kategoriach: test – 3 osoby oraz praca indywidualna-5 osób. Test sprawdzał wiedzę z biologii i ochrony środowiska. Praca indywidualna to album na temat „Zwierzęta wokół nas”. Niektóre osoby uczestniczyły w obu częściach.

Wyniki:

W kategorii test bardzo dobry wynik uzyskali Jędrzej Wojasiński z kl. 6a oraz Krystian Papuga z klasy 7a.

W kategorii praca indywidualna bardzo dobry wynik uzyskał również Jędrzej Wojasiński, a wyróżnienia Cezary Pietrasik z klasy 6a oraz Aniela Gawryszczak z kl. 7a.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim uczestnikom.

Wiktoria Boczkowska z klasy 8a zajęła 3 miejsce w XVII Międzyszkolnym Konkursie „Człowiek, równowaga, zdrowie”

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi pod patronatem Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Celem konkursu jest pogłębianie i rozwijanie zainteresowań uczniów na temat funkcjonowania własnego organizmu, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, uświadomienie roli szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych.

Gratulujemy!!!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  uczennica z klasy 7a ANIELA GAWRYSZCZAK została laureatką konkursu w Grupie III, a uczennica LILIANNA KLIMAS z klasy 6a laureatką konkursu w Grupie II.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Jego celem jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Formowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania, z pewnością zaowocuje w przyszłości postawami dorosłych, którzy będą rozumieli dlaczego należy chronić środowisko w życiu codziennym, którzy będą wiedzieli jak skutecznie i efektywnie to robić. Szczególnie teraz, przy postępujących zmianach klimatycznych i nasilających się zjawiskach suszy, musimy wypracować metody racjonalnego gospodarowania wodą i nauczyć się jak tej wody nie marnować.

Gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Lilianna Klimas z kl. 6a została laureatką edycji wrześniowej a jej siostra Kalina edycji październikowej Ogólnopolskiego Konkursu „Hasło dla Mieci”, który odbył się w ramach realizacji projektu „Działaj z imPETem”, a jego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Miecia  nie jest jednak zwykłą śmieciarką – w jej wnętrzu zamiast odpadów znajduje się interaktywna wystawa, pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe. Na wejściu zawieszona jest zgniatarka – każdy chętny ma możliwość zgniecenia butelki, wyrzucenia jej do żółtego kosza i rozpoczęcia w ten sposób drogi butelki PET, której dalszy etap obserwować może w śmieciarce.

Dziewczynki Lilianna i Kalina wykazały się kreatywnością i stworzyły najlepsze hasła promujące zwiedzanie Mieci.

Gratulujemy!!!