1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

  2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.

  3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć
    do oddziału przedszkolnego dokonuje dyrektor.

  4. W przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie
    z regulaminem.

  5. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego jest określany przez dyrektora.

 

Kompletny Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego...