Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

nsp 300x600px

nastoletnia

Link do wideokonferencji

Kochani! Nie mogę porozmawiać z Wami osobiście, ale bardzo chciałabym chociaż poprzez tą kartę. Czekam na Wasze refleksje. Pozdrawiam :) Abigail Kenar

Karta do pobrania i wypełnienia

W dniu 9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 firma Vulcan planuje przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo na serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.

Link bezpośredni do wydarzenia: https://youtu.be/2cRjtr30HZc

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do klasy pierwszej oddziału sportowego (w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule).

W dniu 19 maja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, do klasy pierwszej oddziału sportowego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 20 do 21 maja potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnosci fizycznej.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do klasy pierwszej oddziału sportowego ( w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule).

W dniu 19 maja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, do klasy pierwszej oddziału sportowego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 20 do 21 maja potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych podane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 14 do 15 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

  1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

  • wypełniony dokument należy zapakować do koperty,

  • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,

  • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych nie zostały umieszczone dzieci, które kontynuują naukę w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci z rejonu szkoły (kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych). Po złożeniu oświadczenia woli w terminie od 14 do 15 kwietnia, dzieci te zostaną przyjęte na podstawie złożonego zgłoszenia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego, zostaną podane do publicznej wiadomości po przeprowadzeniu prób sprawności fizycznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.

W związku ze zmianami, jakie następują w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25.03. 2020 r. zmianie ulega termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I oddziału sportowego odbędą się 15 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły.

Terminy rekrutacji

Od dnia 26 marca 2020 r. obowiązują nowe terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas I i klasy I oddziału sportowego (nowe treminy rekrutacji są dostepne na stronie interentowej szkoły).

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać:

  1. Zeskanowane lub sfotografowane dokumenty przesłać na adres e- mail szkoły: sekretariat@sp2konstantynow.pl
  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:
  • wypełnione dokumenty należy zapakować do koperty,
  • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,
  • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I odziału sportowego, będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej. W przypadku jakichkolwiek braków, błędów lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy, będzie można skorygować je po zakończeniu kwarantanny społecznej i otwarciu szkoły.

Wnioski złożone dotychczas w wersji papierowej podlegają weryfikacji formalnej w procesie rekrutacji.

Komplet formularzy rekrutacyjnych - 1 MB

Terminy rekrutacji