Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu pływackim na rok szkolny 2021/2022

Od 7.06.2021 do 10.06.2021 r. trwa przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych do klasy pierwszej oddziału sportowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy I oddziału sportowego oraz orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.

Szczegółowe terminy rekrutacji podane są poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziału sportowego (zakładka oddziały sportowe).

W dniu 11.06.2021 r. ( piątek) o godz. 14.30 odbędą próby sprawności fizycznej do klasy pierwszej oddziału sportowego ( hala sportowa).

Próby sprawności fizycznej odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne podczas organizacji i przebiegu prób sprawności fizycznej:

1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

2. Dziecko, powinno być w stroju sportowym.

3. Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę sportową o wyznaczonej godzinie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełniony wniosek zeskanowany lub sfotografowany można przesłać na adres e- mail szkoły:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oddziału sportowego

Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy I oddziału sportowego