Wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klasy pierwszej i klasy czwartej oddziału sportowego, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

Lista dzieci przyjętych do klasy I oddziału sportowego

Lista dzieci przyjętych do klasy IV oddziału sportowego

Lista dzieci nieprzyjętych do klasy IV oddziału sportowego