Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły (poniżej).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 17 do 18 czerwca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli należy pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

  1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły 21.06.2021 r. o godz. 15.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych kl I oddział sportowy

Lista kandydatów niezakwalifikowanych kl I oddział sportowy

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy I oddziału sportowego

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu pływackim na rok szkolny 2021/2022

Od 7.06.2021 do 10.06.2021 r. trwa przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych do klasy pierwszej oddziału sportowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy I oddziału sportowego oraz orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.

Szczegółowe terminy rekrutacji podane są poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziału sportowego (zakładka oddziały sportowe).

W dniu 11.06.2021 r. ( piątek) o godz. 14.30 odbędą próby sprawności fizycznej do klasy pierwszej oddziału sportowego ( hala sportowa).

Próby sprawności fizycznej odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne podczas organizacji i przebiegu prób sprawności fizycznej:

1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

2. Dziecko, powinno być w stroju sportowym.

3. Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę sportową o wyznaczonej godzinie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełniony wniosek zeskanowany lub sfotografowany można przesłać na adres e- mail szkoły:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oddziału sportowego

Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy I oddziału sportowego

 

Wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klasy pierwszej i klasy czwartej oddziału sportowego, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz klasy czwartej oddziału sportowego zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły (poniżej).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 27 do 29 kwietnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli należy pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

  1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów sportowych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 30.04.2021 r. o godz. 15.00.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy I oddziału sportowego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy IV oddziału sportowego

W dniu 26 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów do klasy pierwszej i klasy czwartej oddziału sportowego, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 27 do 29 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klas pierwszych, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, dotyczącego terminów rekrutacji, próby sprawności fizycznej odbędą się:

19 kwietnia 2021 r. ( poniedziałek) do klasy pierwszej oddziału sportowego;

20 kwietnia 2021 r. ( wtorek) do klasy czwartej odddziału sportowego.

Próby sprawności fizycznej odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z uwagi na sytuację w obiekcie sportowym może przebywać 6 uczestników, kandydaci zostaną podzieleni na grupy (lista kandydatów jest dostępna poniżej).

Wytyczne podczas organizacji i przebiegu prób sprawności fizycznej:

1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

2. Dziecko, powinno być w stroju sportowym.

3. Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę sportową o wyznaczonej godzinie.

Terminy dla klasy pierwszej

Terminy dla klasy czwartej

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, podane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 12 do 14 kwietnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule.

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

  1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych nie zostały umieszczone dzieci, które kontynuują naukę w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci z rejonu szkoły (kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych). Po złożeniu oświadczenia woli w terminie od 12 do 14 kwietnia 2021 r. dzieci te zostaną przyjęte na podstawie złożonego zgłoszenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 19.03.2021 r. zmianie ulegają terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I i klasy IV oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I i klasy IV oddziału sportowego odbędą się 19-21 kwietnia 2021 r.

 

Oświadczenie woli - klasa I

Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

 

plywacacka