Spis treści

logo eu

Projekt pn.: „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka

w Konstantynowie Łódzkim

serdecznie zaprasza

na

uroczyste zakończenie realizacji projektu

Nasze małe przedszkolaki”

dnia 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00,

które odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Jana Kilińskiego 75

plakatNMP

 


logo eu 

Od 1 września 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna, do umowy numer RPLD.11.01.01-10-0023/16-00 z dnia 17.08.2016r.

Na istniejącej bazie lokalowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Lutomierskiej 4, zaadaptowano pomieszczenia przeznaczone na oddziały przedszkolne, sale dydaktyczne zostały dostosowane do potrzeb małych dzieci, zostały wyposażone w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Zostały utworzone dwie grupy przedszkolne, docelowo wsparciem zostało objętych 45 dzieci 3,4 letnich z Konstantynowa Łódzkiego.

Oddziały przedszkole zapewniają opiekę dziecku w godz. 6.00-17.00, w godzinach od 8 – 15.00 jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa i odbywają się zajęcia dodatkowe.

Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, których koszt pokrywają rodzice.

Wszystkie dzieci zapoznały się już z nowym otoczeniem, uczestniczą w licznych zabawach, zaczęły zawierać nowe przyjaźnie. Uczestniczą w realizacji podstawy programowej, uczą się współdziałania w grupie współpracy oraz okazywania sobie wzajemnej pomocy i szacunku.

We wszystkich oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 ( na ul. Jana Kilińskiego 75 oraz ul. Lutomierskiej 4) projekt zapewnia udział dzieci w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów tj. ogólnorozwojowych zajęciach sportowych, rytmiki, zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęciach korygujących wady postawy. Wśród uczestników projektu znajduje się również dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego dodatkowe zajęcia terapeutyczne są bodźcem do integracji z rówieśnikami i aktywnego rozwoju. Obecnie są przeprowadzane wstępne diagnozy dzieci, dzięki czemu zostanie wyłoniona grupa wymagająca wsparcia poprzez udział w zajęciach logopedycznych i terapii pedagogicznej.

Już niebawem wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, rozpoczną swoja wielką przygodę z przedszkolem od uroczystego pasowania na przedszkolaka.

Kinga Olifierowicz

Zajęcia dodatkowe  realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”   Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności  Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna. >>> pobierz plik

Zajęcia dodatkowe realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”  Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna.  >>> pobierz plik

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna   >>> pobierz plik.