W październiku 2019 roku odbył się w grupie 0A i 0B konkurs plastyczny pt. „Pluszowy Miś”, na który wpłynęło 17 prac wykonanych przez dzieci różnymi technikami plastycznymi.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i słodkościami, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

Grupy przedszkole 0A i 0B od września 2019 roku biorą udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym - Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Projekt ma na celu między innymi:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

  • wprowadzenie dziecka w świat literatury;

  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

Dzieci goszczą w swoich domach Misia Leona i Misię Inkę. Czytają Misiom książki, których treść rodzice opisują w misiowych dziennikach, a dzieci tworzą do nich ilustracje.

Mieliśmy zaszczyt gościć u nas Panią Dyrektor Mirosławę Marszałek oraz Panią Wicedyrektor Kingę Olifierowicz i wysłuchać przeczytanych przez nie pięknych opowieści.

Bardzo dziękujemy za wspólne czytanie!

W czasie wyjazdu dzieci poznały tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe i brały udział w przygotowaniach wigilijnej wieczerzy.

Robienie pierników, przygotowywanie sałatek, śledzi, kompotu, a nawet wyrabianie ciasta, lepienie uszek, pierogów dostarczyło dzieciom wiele radości.

W piątek, 31 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w wycieczce całodniowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.

Dzieci zwiedziły z przewodnikiem Park Dinozaurów w Kołacinku. Po spotkaniu  z dinozaurami przedszkolaki udały się autokarem do Rogowa. Tam kolejną atrakcją było pieczenie kiełbasek przy ognisku. Później kolejką wąskotorową dzieci pojechały do Jeżowa. Po zabawach na placu zabaw przedszkolaki wróciły do Kołacinka i tam korzystały ze wszystkich atrakcji do późnego popołudnia. Przez całą wycieczkę humory dopisywały wszystkim.

Wychowawca oddziału przedszkolnego „A” – Małgorzata Pietrzak