W dniu 28 września oddziały przedszkolne "0A" i "0B" wybrały się na wycieczkę do kina "Helios"w Pabianicach na seans pt. " Mała Wielka Stopa 2".
Cele i założenia programowe wycieczki to kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, a także w środkach transportu. Nie możemy również zapomnieć tutaj o ważnej dla dzieci integracji i wzmocnieniu więzi koleżeńskiej.