Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów phocagallery/2016-2017/naszemalep/realizacja oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

EU

Realizacja projektu „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 418 663,42 zł.

Projekt „Nasze małe przedszkolaki” realizują wszystkie oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim. W projekcie uczestniczy ponad 90 dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy Konstantynów Łódzki.

W ramach realizacji projektu utworzono nowe dodatkowe oddziały przedszkolne, podjęte działania umożliwiły większej liczbie dzieci udział w zajęciach edukacji przedszkolnej i ich prawidłowy rozwój.

Ze środków projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio, a także wyposażenie oddziałów przedszkolnych, dzięki którym przygotowano zaplecze nowo powstałych oddziałów.

Poza realizacją podstawy programowej, dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych tj.: zajęcia dodatkowe ogólnodostępne sportowe – ogólnorozwojowe, uczestnictwo w zajęciach sportowych daje naszym przedszkolakom możliwość prawidłowego rozwoju ruchowego, zajęcia dodatkowe specjalistyczne- terapia logopedyczna, podczas zajęć dzieci ćwiczą wymowę oraz poprawność gramatyczną wypowiedzi. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne – terapia pedagogiczna, zajęcia dodatkowe specjalistyczne korygujące wady postawy, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia specjalistyczne terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach projektu prowadzone są również szkolenia dla nauczycieli tj. Metody aktywizujące, Kompetencje cyfrowe, Indywidualizacja nauczania oraz Eksperyment w przyrodzie.

Uczestnicy szkolenia poszerzają zakres swojej wiedzy, nabywają umiejętności pracy z dziećmi , dzięki którym mogą realizować postawione przez siebie cele wychowawcze i dydaktyczne.

{gallery}/phocagallery/2016-2017/naszemalep/realizacja{/gallery}