W terminie 18.04.2017 r. – 05.05.2017 r. r. trwać będzie rekrutacja

do klasy pierwszej  oraz klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu pływackim

w roku szkolnym 2017/2018.

Karty zgłoszenia i wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły od 18.04.2017r.

codziennie w godz. 8.00 – 15.00 wtorki w godz. 8.00 – 16.00.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej.