Statut szkoły

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku

WSO
wyciąg ze Statutu szkoły

Regulaminy

świetlicy,

zachowania się w stołówce,

sali gimnastycznej,

sali komputerowej,

oddziałów przedszkolnych,

korzystania z telefonów komórkowych,

pobytu ucznia w szkole,

uczniowski,

salki fitness.