Są wartości wspólne...

Miesiąc marzec to czas oczekiwania na wiosnę. To odradzanie się po zimie. Zadajemy pytanie i czekamy na odpowiedzi. Martin Huber pisał, że ,,Świat w którym żyjemy powstaje z jakości naszych relacji". Najbliższym światem jest dom rodzinny. Jakość relacji kształtowanych w rodzinie wpływa na wszystkie inne relacje na przestrzeni całego życia. Określa je,czasem nawet determinuje. Dziś w progach naszej świetlicy gościliśmy Ks.Marcina Gieracha.

Gość przeczytał nam fragment z Ewangeli Św.Łukasza o Synu Marnotrawnym. Poruszył z dziećmi temat o ważnych wartościach wyniesionych z domu rodzinnego. Mówilismy o okazywania szacunku dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów. O poszanowaniu godności, o doświadczaniu empatii, które daje poczucie zrozumienia i autentycznego kontaktu w rodzinie. Są wartości wspólne nam wszystkim, które podnoszą jakość naszego życia we wspólnocie, wpływają na poziom odczuwanego szczęścia i satysfakcji w życiu.

Pielęgnowanie wartości duchowych w domu rodzinnym tworzy bezpieczną i przyjazną przestrzeń.

Dziękujemy  księdzu za przybycie.