DBI w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 5 lutego kilkoro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w spotkaniu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Na wstępie przedstawiciele Departamentu Cyfryzacji dokonali uroczystego otwarcia, a następnie młodzież obejrzała dwie prezentacje. Pierwszą przedstawił podkomisarz z wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi „Internet – zagrożenie czy korzyści?”. Drugą zaś poprowadziły przedstawicielki Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego „Zagrożenia czyhające na młodzież w cyberprzestrzeni XXI wieku”.

Młodzież miała możliwość uczestniczenia także w tematycznej debacie, w której brali udział uczniowie z innych szkół województwa łódzkiego, on-line.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestników biorących w nim udział.