Dziekujemy...

 Dzień 6 czerwca 2018 roku przejdzie do szkolnej historii, jako dzień pożegnania naszego dyrektora, wyjątkowego człowieka. Tego dnia cała społeczność szkolna zebrała się na szkolnym korytarzu, by pożegnać odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Ewę Ratajczyk i wyrazić swoją wdzięczność za pełnienie funkcji dyrektora.
Dla naszej Pani Dyrektor kończy się czas trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – zaczyna się czas zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Nie było osoby, która by nie dołożyła swojej cegiełki w uroczystym pożegnaniu naszej Pani Dyrektor.
Najpierw zaczęli uczniowie najstarszych klas, był też taniec, piękna recytacja wierszy, prezentacja z fotografiami przedstawiającymi mijające lata pracy Pani Dyrektor oraz wspaniale zaśpiewane piosenki, które wywołały wzruszenie na twarzach gości i całej społeczności szkolnej. Były również ciepłe słowa od nauczycieli, którzy dziękowali za wieloletnie zaangażowanie w pracę, za pomoc i zrozumienie, za każdy dzień wspólnie spędzony dzień, cierpliwość i wyrozumiałość. Uczniowie dziękowali za okazaną pomoc w trudnych chwilach i za to, że czuli się w szkole bezpiecznie. Dziękowali za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę oraz mądrość. Nie zabrakło również życzeń, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz, aby dobry humor nigdy nie opuszczał, by teraz znaleźć czas dla siebie oraz na realizację swoich pasji. Uczniowie życzyli również dobrego zdrowia, ciepła i spokoju w życiu osobistym.
Na uroczystości nie zabrakło również reprezentantów urzędu miasta oraz zaproszonych gości, którzy również dziękowali za współpracę oraz składali życzenia.
Nauczyciele, pracownicy szkoły, dzieci przedszkolne wraz z rodzicami, uczniowie, w tym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rada Rodziców otoczyła Panią Dyrektor "morzem życzeń oraz kwiatów". Wszyscy pragnęli uścisnąć dłoń, złożyć ukłon i podziękować za wieloletnią służbę dla wielu pokoleń uczniowskich.
Pani Dyrektor Ewa Ratajczyk przez wiele lat starała się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole. Wszyscy pracownicy szkoły wyrazili ogromną wdzięczność. Mimo wielu zajęć i trosk Pani Dyrektor miała czas dla swoich pracowników, dodając otuchy i pomagając znaleźć optymalne rozwiązania.

Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce!