Przewodnicząca;  Agnieszka Mościcka - Teske
Wiceprzewodnicząca; Beata Korycińska
Sekretarz; Agnieszka Dmowska
Skarbnik; Beata Pietrasik