UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ - Ulotka

Warunki umowy, tabele uszczerbków oraz procedury zgłaszania zdarzeń dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl
oraz u Twojego dedykowanego Opiekuna szkoły.