Zajęcia dodatkowe  realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”   Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności  Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna. >>> pobierz plik

Zajęcia dodatkowe realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”  Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna.  >>> pobierz plik

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna   >>> pobierz plik.