Gratuluję i dziękuję...

Zakończył się internetowy konkurs informatyczny dla klas IV - VII. Na przestrzeni prawie dziesięciu miesięcy uczniowie rozwiązywali szereg zadań.

Zwycięzcą została Zosia z klasy V, drugie miejsce zajęła Angelika z klasy IV i trzecie miejsce Michał z klasy V.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i jednocześnie ocenę celującą z informatyki (zajęć komputerowych).

Gratuluję laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom.