Podczas projektu językowego w Grecji, uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych nauce tańców greckich. Grecka nauczycielka biegle posługiwała się językiem angielskim a uczniowie bezbłędnie wykonywali jej polecenia. Cała grupa bardzo chętnie uczyła się poszczególnych kroków i układów, prezentując na koniec swój taniec. Było to piękne, taneczne przedstawienie!